Collectie Gelderland

Foto, voorstellende mobilisatie, Honddijk, Culemborg, vervaardigd door Wertheim, 1939

Mobilisatie 1939. De soldaten staan opgesteld aan het eind van de Honddijk, met het gezicht richting boerderij De Sleutel. De boerderij in het midden staat aan de Lange Dreef, te Culemborg