Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Gassteeg te Culemborg, jaren 20

De “Hogen Dorp” met de Gassteeg in Culemborg-noord, twintiger jaren. Voor de kruidenierswinkel van Annie Ham staat een heel groepje kinderen op klompen, en een toom kippen!