Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg, begin 20ste eeuw

Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, begin 20ste eeuw, de speelzaal. Er staan enkele biljarttafels.