Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een boerderij op de hoek Achterweg-Wilhelminadreef te Culemborg

Boerderij van de familie van Dijk, gelegen aan de hoek Wilhelmina Dreef - Achterweg te Culemborg. De boerderij bestaat niet meer, op deze plek staat nu een moderne bungalow.