Collectie Gelderland

Foto, voorstellende kraagsteen, Grote of Barbarakerk te Culemborg, circa 1910

Grote of Sint Barbarakerk, oude foto vóór 1940. De kraagsteen bevindt zich in de consistorie en stelt één der zeven hoofdzonden voor: luiheid verbeeld als monnik met ezelsoren.