Collectie Gelderland

Foto, voorstellende ansichtkaart van gezin Blitterswijk, op straat, Achter de Vismarkt te Culemborg, 1903

Een verpauperd gezin met Docus Blitterswijk en Gerrigje van Heumen, bijgenaamd Gerrigje de Fut. Zij kreeg die bijnaam omdat ze nogal slonzig was. Het gezin had een zoontje. In het najaar van 1903 werd het gezin uit hun huis gezet omdat zij door dranklust de huur niet meer konden betalen. Zij hebben vijf weken in de open lucht doorgebracht. Aan deze schrijnende toestand kwam een eind door tussenkomst van Otto de Beus. Hij liet prentbriefkaarten drukken, en organiseerde een collecte ten behoeve van het armlastige gezin. Op deze foto de bewuste prentbriefkaart.