Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de raderboot op de Lek te Culemborg, jaren '20

De stoomraderboot aangemeerd aan de Veerkade. Deze boot onderhield een geregelde dienst op Rotterdam. Het is dus niet de veerboot zoals het onderschrift suggereert.