Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Drostenhuis aan de Slotstraat te Culemborg, circa 1900

Stadhouders- of Drostenhuis, Slotstraat, circa 1900. In 1462 werd het reeds bewoond door Sweder van Culemborg (bastaardzoon van Heer Gerard II ). Sweder was stadhouder van de heerlijkheid Culemborg. Na de dood van Heer Jasper (1504) woonde hier zijn echtgenote Johanna van Bourgondië. In het vertrek dat Sweder gebruikte als kapel bevindt zich nog een fraaie muurschildering van een Calvarieberg. Het is een rijksmonument. In de vroege twintigste eeuw was hier een drukkerij gevestigd, nadien mosterdfabriek van Spoor. Het bord op de gevel heeft de volgende tekst: W.A. Spoor Boek- en steendrukkerij, boekbinderij, papierhandel, levering alle soorten drukwerk, kantoor om de hoek. De twee trapgevels zijn goed zichtbaar, het steegje links van het Drostenhuis is de Lange Meent, er staat een meisje in het wit toe te kijken, om de hoek nog enkele kinderen. Naast de deuropening poseert een man op klompen. Op de hoek is een gaslantaarn te zien, er is nog geen telefoondraad zoals later, dit geeft een datering van vóór 1905.