Collectie Gelderland

Foto, voorstellendehet blad De Ingenieur, 1906

Afbeelding van het blad "De Ingenieur"uit 1906. G. van Diesen was de ingenieur die aan het hoofd stond bij de bouw van de spoorbrug in de jaren '60 van de 19e eeuw.