Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt te Culemborg, 1932

Markt, oostzijde, 1932. De Markt wordt geflankeerd door een rij winkel-woonhuizen, geheel links (blijkens het bord op de gevel) een kledingzaak van Van Velden. Achter de huizen links de vierkante toren van de Grote of Barbarakerk. In het midden de voorgevel en toren van de Sint-Barbarakerk. Het dak van de toren wordt in dit jaar hersteld. Bij heftige wind waaiden de leien van het dak van de toren! Links op de voorgrond een fietser en een van de weinige auto's die Culemborg telde, en voor het derde huis van links de dubbele benzinepomp van de firma Van Strien. Midden op de Markt een fraai gebogen lantaarn, vermoedelijk elektrisch. Op de trottoirs lopen diverse mensen.