Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Schutterij, Plantage te Culemborg, circa 1900

Overzichtsfoto van de Culemborgse dienstdoende schutterij in de nadagen van het corps. In 1908 werd de schutterij opgeheven en het muziekkorps ging onder haar dirigent M. Klimmerboom verder als de Harmonie Concordia. De vijf tamboers op de foto heten (v.l.n.r.): Hollega, Van der Stroom, C. van den Ham, F. Hoogsteder (grote trom), en De Vries. Kapitein-commandant was in deze tijd J.J. Van der Maarel, zijn eerste luitenant H. van Tiel en de tweede J.M.A. Van Beekum. De wapenoefeningen vonden in de zomermaanden eens in de veertien dagen plaats en in de wintermaanden eens per maand. Vier keer per jaar vonden wapenschouwingen (inspecties) plaats waarvan altijd één op 31 augustus (Koninginnedag). Ieder Culemborger was in principe schutterplichtig zodat er een soort dienstplicht was door middel van lotingen, net als bij de gewone dienstplicht, toen Nationale Militie genaamd.