Collectie Gelderland

Foto, voorstellende rituele voorwerpen uit de synagoge te Culemborg

Joodse boekrollen en gebedsriemen afkomstig uit de Culemborgse synagoge. Louis de Beer, koster van de synagoge te Culemborg, heeft deze rituele objecten samen met andere voorwerpen uit de sjoel in mei 1940 in bewaring gegeven aan de Oudheidkamer, voorloper van het Elisabeth Weeshuis Museum. Louis de Beer heeft de oorlog overleefd en woonde tot aan zijn overlijden in de jaren '60 te Culemborg. De objecten bleven in het museum, sinds 2014 heeft het museum deze objecten in bruikleen van hun rechtmatige eigenaar, het Nederland-Israëlitisch kerkgenootschap.