Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Seminarie, spoorbrug, haven, stadsgracht, circa 1900

Strookje foto's uit ansicht (F1330A), achtereenvolgens: het Klein seminarie, de spoorbrug, de haven met de houtfabrieken van Sillevis en molen de Korenvriend, en de Studentengracht met het Kleinseminarie op de achtergrond en links de Oosterwal.