Collectie Gelderland

inhoudsmaat van een halve Nederlandse mud van hout met ijzeren banden

Ton versterkt met ijzeren banden. De tweede ringband is voorzien van twee handgrepen. Onder de tweede ringband het opschrift " 1/2 Ned. mudde" verder diverse ijkmerken in letters (28 stuks) en beeld (2 stuks).