Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Herenstraat te Culemborg, 1905-1930

De Herenstraat, 1905 -1930. Links vooraan de Bierhal, met opschrift Bierkuil. Rechts een telefoonmast die daar stond van 1905-1930. Op de straat enkele mensen met kinderwagens en karren. Het plaveisel: in het midden veldkeien geflankeerd door twee stroken met bakstenen. De huizen hebben ieder een eigen stoep, met enkele stoephekken. Aan het einde zien we de Everwijnstraat.