Collectie Gelderland

Foto, voorstellende R.K. school derde klas, Havendijk te Culemborg,1922

Klassenfoto van de Willibrordusschool aan de Havendijk te Culemborg, derde klas, 1922. Toen nog R.K. Jongensschool of R.K. Parochiale Jongensschool genaamd. Het gebouw is uit het eerste decennium van de 20ste eeuw. De horizontale en verticale banden in de muur bestaan uit typerende rode stenen. De laagste klassen hadden doorgaans vrouwelijke onderwijzers. Links zien we juffrouw J.W.M. Buysing, Zij was van 1911 tot 1957 verbonden aan de Willibrordusschool. Zij was ongehuwd en woonde met een zuster aan de Stationssingel. In 1984 is zij op 91-jarige leeftijd overleden.