Collectie Gelderland

Toverlantaarnplaatjes van glasplaat met voorstelling.