Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Fransche school, Havendijk te Culemborg,1914

Klassenfoto stadsschool Havendijk (Fransche school), 1914. Deze school was hier vanaf 1847 gevestigd en volgde de armenschool uit de Ridderstraat op. (zie 250-01) 1 Ferd. van Heusden (sig . winkel), 2 Herman Toonen (Smid Zandstraat), 3 Verkerk (onder de Binnenpoort, sig . winkel) . 4 Riek Meijer (van de schoenmaker, Tollenstraat), 5 meester Kemink, 6 Coba van Zanten, 7 Riek Esmeier (broer Secretarie), 8 Kaatje Lommelaars (pa gemeentesecr.), 9 juffr. De Keizer, 10 Nel Vermeulen(Zuiderwal), 11 Nel van Gelder (café restaurant), 12 meester Wijnands, 13 Jan Borgstein (dir. bank Rotterdam, was invalide), 14 Max. van Spier (slager Zandstraat), 15 Hans Saltzherr, 16 Gerrit Kolenbrander, 17 Merkx (barbier Tollenstraat, de Dolle), 18 Gooyert Wammes, postbeambte), 19 Kramer Freher, 20 Cor Pilaar (bakker, nu Hema), 21 Sampie Mooi.