Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een klas van de Scheffelschool, Ridderstraat te Culemborg, circa 1947

Scheffelschool, 1947. De schoolmeester links is P.C. van der Meer. De schoolmeester rechts (Hoogervorst?) houdt een brandende sigaret in de hand. Te zien zijn verder: Martien de Hartog, Bertus van Beusekom, Maaike Middelkoop, Bep Peek, Gerard Scheffel, Dick Knol, Riek v.d. Heiden. Aan het plafond zorgen vier elektrische lampen voor de verlichting. Op de wand enkele platen links, een sneeuwrijke Isings-schoolplaat van de terugtrekking van Napoleons troepen na de slag bij de Berezina uit 1812. Rechts een plaat met de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejanverwellesluis. Op de stoel vooraan lijkt een foto van de Binnenpoort te staan.