Collectie Gelderland

Foto, voorstellende melaatsenklepper, vuylbriefje, tegel, bonenzakje, diaconiepenningen

Enkele voorwerpen uit de collectie van het Museum Elisabeth Weeshuis te Culemborg. Van links naar rechts: Melaatsenbriefje het zgn. met klepper, oude tegel waarop landschap met marskramer en een kruis is afgebeeld (object nr. 0950), een bonendoosje en-zakje en diaconiepenningen. Door het trekken van witte of zwarte bonen werd indertijd bepaald wie de Boonheer was, deze mocht bepalen wie er in aanmerking kwamen voor een woning in het oude mannen en vrouwenhuis aan de Lange Havendijk.