Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Tollenstraat te Culemborg

De Tollenstraat, 1975, het tweede huis van rechts werd bewoond door fam. De Groot, familie van kunstschilder Frans van Beers. In het rechter pand was drukkerij Verschoor gevestigd. Oude situatie zie F1219B.