Collectie Gelderland

Foto, voorstellende lokaal physica Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg, begin 20ste eeuw

Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, begin 20ste eeuw. Physica, het natuurkunde lokaal, een laboratoriumachtige ruimte.