Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt te Culemborg, gezien door de Binnenpoort, jaren '30

De Markt, gezien door de Binnenpoort, jaren '30. Midden achter het stadhuis. Links staan auto's geparkeerd, veel fietsers en voetgangers op de been. We kijken een fietsende postbesteller op de rug. Onder de Binnenpoort gold éénrichtingsverkeer.