Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de dienstregeling stoombootdienst Culemborg-Rotterdam, 1885-1886

Winterdienstregeling raderstoomboot, 1885-1886. In 1885 werd de eerste boot met de naam 'Culemborg' in de vaart genomen. De boten voeren in dienst van Reederij De Lek.