Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het Jan van Riebeeckhuis aan de Achterstraat te Culemborg, circa 1910

We zien prominent op de hoek van de Achterstraat (links) en de Binnenmolenstraat (rechts) het Jan van Riebeeckhuis. Het is een 16e eeuws dubbelpand, in de 17e eeuw verbouwd met nu nog zichtbare 17e eeuwse elementen. Jan van Riebeeck, de stichter van Kaapstad, zou hier geboren zijn. De foto dateert uit circa 1910. Het huis is vervallen, en het duurt tot 1968 eer het gerestaureerd wordt, dan worden ook de 17e eeuwse trapgevels weer toegevoegd. Voor het huis staan enkele vrouwen met witte schorten en een paar jongelieden bij een handkar vol manden. Links nog een oude, 18e eeuwse stadspomp vol aanplakbiljetten. Op straat liggen uitwerpselen van paarden. Geheel rechts zien we een gaslantaarn.