Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Duitse soldaten, komende uit de Everwijnstraat, Culemborg, 1940-1945

De soldaten marcheren, komend vanuit de Everwijnstraat de Markt op. Op de achtergrond burgers op de fiets.