Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een ansichtkaart van het stadhuis aan de Markt te Culemborg, circa 1900

Stadhuis, begin 20ste eeuw, vóór 1912. Het stadhuis is een laat-gotisch, rechthoekig bouwwerk en is gebouwd tussen 1534 en 1539 naar een ontwerp van Rombout Keldermans. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoot Antoon I van Lalaing. Het bordes is geplaatst in 1755 met gebruikmaking van bestaande beelden van schildhoudende leeuwen. Het stadhuis heeft, naast zetel voor het stadsbestuur in de loop van der tijden dienst gedaan als wijnkelder, gerechtshof, zetel van het polderbestuur en vleeshuis. Een vleeshaak in de raadskelder herinnert nog aan dit laatste. Tegen de westgevel van het stadhuis stond de waag waarop het levend vee werd gewogen. Boven de hoofdingang en voor het bordes zien we gaslantaarns. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. Het huis met de erker links van het stadhuis werd bewoond door de gezusters Greven en is afgebroken in 1912 om plaats te maken voor het nieuwe politiebureau. De pui is beplakt met mededelingen. Rechts de stadspomp waar een vrouw water haalt. We kijken rechts naar de "Vier Hoeken".