Collectie Gelderland

botfragment van mammoet, afkomstig uit de ijstijd

Botfragment, afkomstig van een mammoet, 10.000-15.000 jaar oud. Gevonden op een diepte van 30 m. tijdens zandwinning tussen Culemborg en Beusichem (zgn. Put van Hussen).