Collectie Gelderland

Foto, voorstellende studiezaal Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg, begin 20ste eeuw

Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, begin 20ste eeuw. Studiezaal, deze wordt verlicht door gasverlichting. Verder valt op dat er aan alle kanten ramen zijn.