Collectie Gelderland

Foto, voorstellende stadhuis te Culemborg, circa 1900

Stadhuis, omstreeks 1900. Het stadhuis is een laatgotisch, rechthoekig bouwwerk en is gebouwd tussen 1534 en 1539 naar een ontwerp van Rombout Keldermans. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoot Antoon I van Lalaing. Het bordes is geplaatst in 1755 met gebruikmaking van bestaande beelden van schildhoudende leeuwen. Het stadhuis heeft, naast zetel voor het stadsbestuur in de loop van der tijden dienst gedaan als wijnkelder, gerechtshof, zetel van het polderbestuur en vleeshuis. Een vleeshaak in de raadskelder herinnert nog aan dit laatste. Tegen de westgevel van het stadhuis stond de waag waarop het levend vee werd gewogen. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. Op het bordes zijn enige aanplakbiljetten te zien. Boven de hoofdingang en voor het bordes zien we gaslantaarns. Rechts de Oude Vischmarkt. Het huis met de erker (links) is in 1912 afgebroken. Voor het bordes staat een vrouw, op de hoek van het stadhuis een jongen met handkar. Rechts vooraan twee mannen met pet en klompen.