Collectie Gelderland

Foto, voorstellende evacués Culemborg, 1940

Culemborgse vluchtelingen, 1940. Op 14 mei 1940 werd Culemborg, 9000 mensen, geëvacueerd wegens dreigend oorlogsgevaar. De meesten vonden onderdak in Beusichem. De groep op de foto keerde terug uit Ravenswaaij waar ze verbleven in het huis van de familie Van Koeverden. Een dag later kon men weer terugkeren. De man rechts bij het paard is dhr. Van der Veer, de vrouw, geknield naast het paard is een zuster van fotograaf Ypma. Links staat de familie van Koeverden opgesteld.