Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Binnenpoort met oudheidkamer te Culemborg, 1952

Boven de poort staat “museum”, dit was een dependance van de oudheidskamer die in het Elisabeth Weeshuis gevestigd was. De muur rechts vooraan laat een restant zien van een 17e eeuwse voorpoort. Tevens zijn enkele gevelstenen te zien, de bovenste is een vloedsteen en duidt de waterstand aan bij een vroegere overstroming, de onderste geeft het niveau t.o.v. het NAP weer. Midden boven de straat hangt een elektrische lantaarn. Op de stoep lopen twee kinderen, op de achtergrond de Markt met auto's.