Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een bijeenkomst na de bevrijding, Varkensmarkt te Culemborg, 1945

De groep mensen staat voor het gebouw Maria Regina op de Varkensmarkt, maandagmorgen 7 mei circa 08.00 uur. Voorste rij v.l.n.r. dhr. De Wilde, dhr. C. Krabbe, dhr. A.P. Klumper (wethouder). mr. M.C. Laan, A.J.C. van Dam, dhr. Streefkerk, Generaal Gramsberg, ds. K. Roubos, mr. F.G.W. Beltjes, dhr. G. Campagne, dhr. De Wit, dhr. Verheus, alias "Buurman", ds. H. Kreb.