Collectie Gelderland

Foto, voorstellende (vermoedelijk) de Oostergracht te Culemborg, circa 1900

Zicht (vermoedelijk) op de Oostergracht waarvan het toen nog stromende water gebruikt werd in de geweerfabriek waarvan we hier links een deel zien. Het brugje gaat van de tuin van de Mariakroon naar de tuin van het Barbaragesticht. Dit alles onder enig voorbehoud. De foto stamt vermoedelijk uit de oorspronkelijke collectie van de oudheidkamer gezien het nummer linksonder.