Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de R.K. pastorie te Culemborg, 1900-1905

De pastorie van de Sint-Barbarakerk, gelegen aan de Ridderstraat, circa 1900.