Collectie Gelderland

Tekening voorstellende de kerk te Zijderveld, vervaardigd door Hendrik Tavenier, circa 1780

Gezicht op de kerk te Zijderveld; toren; rechts enige huizen. Op de voorgrond een gracht met brug