Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg, begin 20ste eeuw

Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, begin 20ste eeuw. Tusculum is het "speelhuis", een ontspanningsoord voor de studenten, gelegen aan de Beusichemse dijk nabij het Rondeel te Culemborg.