Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Binnenpoort nr. 6 te Culemborg, circa 1940-1943

Gelijk met de binnenpoort werden de naastliggende woningen gerestaureerd, in 1940-43. We zien Binnenpoort nr. 6 in de steigers enkele werklieden met een kruiwagen, een passerende vrouw in bloemetjesjurk en een belangstellende buurman in de deuropening van een textielwinkel. Waar de fietsen staan is ook nu nog (2014) gelegenheid om fietsen te stallen.Voor het pand staan een kruiwagen, enkele fietsen en twee mensen betrokken bij de restauratie. Voor het aangrenzende pand staan een man en een vrouw.