Collectie Gelderland

Medaillon van gebrandschilderd glas voorstellende het wapen van Waldeck.