Collectie Gelderland

Tekening, potlood op papier, voorstellende een onbekende kerk, mogelijk door L.J.Hansen, ca. 1840

Kerktoren van twee verdiepingen; schip van twee traveeën, met drie steunberen.