Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de brand in een meubelfabriek aan de Floraliaweg te Culemborg, 1930

Brand in de meubelfabriek van Grimberg aan de Floraliaweg te Culemborg. De huizen staan aan de noordzijde van de weg, we kijken links naar het nog onbebouwde terrein waar enkele vruchtbomen staan.