Collectie Gelderland

Foto, voorstellende kroningsfeest koningin Wilhelmina te Culemborg, 1898

Kroningsfeest Koningin Wilhelmina, 1898. De Herenstraat, versierd met groen. Uit alle huizen hangt een vlag. Let ook op het traditionele plaveisel: midden veldkeien, dan twee bestrate trottoirs, dan de stoepen.