Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Markt te Culemborg, circa 1915

Markt met Binnenpoort, circa 1915. Midden achter de Binnenpoort met de doorgang naar de achterliggende Varkensmarkt. Rechts de winkelwoonhuizen aan de westzijde van de Markt. Het huis met het witte balkon is café Van Gelder, laatste pand in deze rij met torentje is hotel Vulto. Het grote pand links is de modezaak van Ausems/Wüst, dateert van 1912. Ervoor staat een koetsje. Op de Markt zien we diverse mensen, o.a. met fietsen en een handkar.