Collectie Gelderland

Foto, voorstellende weesmeisjes, Elisabeth Weeshuis, Herenstraat te Culemborg, circa 1942

Weeshuis, twee weesmeisjes in de oude dracht, arm in arm met een personeelslid. Rechts zien we Jo Sprong , links Corrie van Beurden, en in het midden Jo Libert, 22 jaar. Per 1 februari 1942 volgt zij Marie Gerritsen op. Ze werkte gedurende de oorlogsjaren als hulp, 2e meisje, in het weeshuis. Ze werkte van 's morgens zeven uur tot 's avonds half acht. Om de veertien dagen werkte ze ook zondags. Haar loon bedroeg f 21,- per maand. Op 20 oktober 1987 bezocht ze het weeshuis en vertelde over haar ervaringen.