Collectie Gelderland

Foto, voorstellende kroningsfeest koningin Wilhelmina te Culemborg, 1898

Kroningsfeest Koningin Wilhelmina, 1898. Hier zien we de versierde Achterstraat met een ereboog waarop de volgende tekst: "Zoolang in deze Achterstraat zal nog een stulpje staan zal 't hart van ieder die hier woont voor ons vorstinne slaan daarom zij wij in wensch en bee vereend van zin bewaar o God mijn Nederland en dierbre koningin" Een kleine groep mensen poseert geduldig voor de foto. Links op de hoek naar de Tollenstraat (de "Scherpe Hoek") zien we nog één van de stadspompen.