Collectie Gelderland

herdenkingsbord aan de Revolutie. November 1918.

Herdenkingsbord, in plat gedecoreerd met een oranjeboom. Op de rand aan weerszijden is respectievelijk een groep burgers en een groep soldaten afgebeeld. Boven en beneden eveneens op de rand staat de tekst: 'Revolutie november 1918' en 'Er is in 't land geen grooter kwaad, dan dat de een den ander slaat'.