Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Oranjefeesten te Culemborg, 1938

Oranjefeest 1938 (40 jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina). Diverse historische spelen en optochten. Hier het bordes van het stadhuis, versierd met baldakijn en kleden.