Collectie Gelderland

Foto, voorstellende "De Plantage" te Culemborg, jaren '20

De Plantage, twintiger jaren.