Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Plantage te Culemborg, vervaardigd door J.J. de Groot, 1891

Oude foto van de Plantage, gezien vanaf de Wilhelminadreef, 1891