Collectie Gelderland

halve Nederlandse Mudde

IJzeren maat met twee handvatten met het opschrift '1/2 Ned. Mudde' en een O of 0 als afscheidingsmotief